Vägtrafik, pågående händelse

Kungsportsvägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Ombyggnation av del på Kungsportsvägen, mellan Ekholmsgatan och Nordewallsgatan.

Gående hänvisas till södra sidan utmed Kungsportsvägen förbi aktuell vägarbete.
Cyklister rekommenderas cykla utmed Hjulkvarnelundsvägen

Förslag på framkomlighet för boende i området: Lennart Torstensonsgatan


Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-03-20 kl. 07:32
Beräknas pågå till 2023-07-11 kl. 06:00

Uppdaterad:2023-03-16 kl. 07:43
Källa:Trollhättans stad