Gång- och cykeltrafik

Grimmeredsvägen 84, Beläggning – körbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-03-10 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-04-07 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-01 kl. 08:52
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret