Vägtrafik, pågående händelse

Väg 616 Kollekärr till Solberga båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med vatten och avlopp längs med väg och byggnation av ny väganslutning.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-03-10 kl. 11:48
Beräknas pågå till 2023-12-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-21 kl. 07:59
Källa:Trafik Göteborg