Vägtrafik, pågående händelse

Väg 616 Kollekärr till Solberga båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete. VA Arbete längs med väg och arbete med ny väganslutning

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-03-10 kl. 11:48
Beräknas pågå till 2023-12-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-15 kl. 07:40
Källa:Trafik Göteborg