Vägtrafik, pågående händelse

Väg 574 från Jörlanda skola till Kollekärr båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete. Arbete invid vägen samt anläggande av ny väganslutning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-03-10 kl. 11:44
Beräknas pågå till 2023-12-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-10 kl. 11:47
Källa:Trafik Göteborg