Vägtrafik, pågående händelse

Väg 574 från Jörlanda skola till Kollekärr båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete. Arbete invid vägen samt anläggande av ny väganslutning.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-03-10 kl. 11:44
Beräknas pågå till 2023-12-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-21 kl. 09:20
Källa:Trafik Göteborg