Vägtrafik, pågående händelse

Drottninggatan Odenhuset kombinerad in- och utfart i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Utfart avstängd ifrån Oden, pga schakt i P-husets utfart.

Under perioden blir infarten i kombination med utfart. Följ platsens skyltning.

Utmed Drottninggatan blir ett körfält avstängt.

Gående och cyklister påverkas inte.


Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-03-26 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2023-04-01 kl. 07:00

Uppdaterad:2023-03-08 kl. 16:12
Källa:Trollhättans stad