Vägtrafik, pågående händelse

Kungsportsvägen, avstängd för genomfart i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Ombyggnation av Kungsportsvägen, delen mellan Wilhelm Krusegatan och Ekholmsgatan.

Genomfart ej möjlig, enbart boende har tillgång till sina fastigheter.

Förslag till omledning via Hjulkvarnelundsvägen, alternativt följ orange hänvisningspilar.


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-03-07 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-07-07 kl. 17:00

Uppdaterad:2023-03-07 kl. 08:11
Källa:Trollhättans stad