Vägtrafik, pågående händelse

Väg 521 från Ängstorp till S Mellby båda riktningarna

Vägarbete · Montering av ny pumpstation.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-03-06 kl. 11:33
Beräknas pågå till 2023-04-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-15 kl. 10:25
Källa:Trafik Göteborg