Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2879 från Karthagen till Korsberga V båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete. Följ orange vägvisning

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: via väg 2891, 194, 2900.

Giltig från 2023-03-06 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-05-12 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-27 kl. 20:16
Källa:Trafik Göteborg