Vägtrafik, pågående händelse

Väg 42 från Frufällan till Sparsör S båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete. Tillfällig utfart vid VA-arbete.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Giltig från 2023-03-03 kl. 07:55
Beräknas pågå till 2023-05-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-16 kl. 09:54
Källa:Trafik Göteborg