Vägtrafik, kommande händelse

Demonstrationståg - Första maj i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Evenemang · Påverkar följande gator, avmarsch från Drottningtorget mot Föreningsgatan - Storgatan - Järnvägsgatan - Kungsgatan.

Giltig från 2023-05-01 kl. 11:00
Beräknas pågå till 2023-05-01 kl. 12:00

Uppdaterad:2023-02-27 kl. 15:46
Källa:Trollhättans stad