Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2149 Gestads Stommen till Åsebro kvarn båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-02-27 kl. 08:33
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-20 kl. 09:11
Källa:Trafik Göteborg