Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1760 Kvarnholmen till Holmared båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete. Trafikljusreglerad.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-02-27 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-01 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 09:33
Källa:Trafik Göteborg