Vägtrafik, pågående händelse

Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Lexby Östergård båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av Björlandamotet. Tillfällig cirkulationsplats förbi arbetsområdet.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-07-14 kl. 19:15
Beräknas pågå till 2024-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-02-16 kl. 10:06
Källa:Trafik Göteborg