Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 av-/påfart från Tpl Kungsstensmotet till E6.20 (Tpl Kungsstensmotet) i Göteborg kommun

Vägarbete · Etableringsyta vid renovering av bro ( Kungstensmotet ) över Västerleden.

Giltig från 2023-02-20 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-12-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-16 kl. 08:36
Källa:Trafik Göteborg