Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1518 från Preke till Segerstad båda riktningarna

Vägarbete · Mätning och provtagning..

Giltig från 2023-02-23 kl. 07:47
Beräknas pågå till 2023-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-17 kl. 12:13
Källa:Trafik Göteborg