Vägtrafik, pågående händelse

Väg 744 från Sollids fyr till Mollösund båda riktningarna

Vägarbete · Underhållsarbete. Trafiksignalreglerad

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-01-25 kl. 08:51
Beräknas pågå till 2025-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-21 kl. 10:34
Källa:Trafik Göteborg