Gång- och cykeltrafik

Lerbäcksvägen, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-02-20 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-04-12 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-22 kl. 14:45
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret