Vägtrafik, pågående händelse

Väg 703 Vinberg S till Sannagård båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/-telearbete. Schakt för ny belysning, uppsättning av stolpar.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 40km/h

Giltig från 2023-02-14 kl. 11:13
Beräknas pågå till 2023-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 09:19
Källa:Trafik Göteborg