Gång- och cykeltrafik

Blackevägen, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-02-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-04-14 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 12:59
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret