Vägtrafik, pågående händelse

E45 Torpabron S till Torpabron N båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete. Barriär ställs ut i vägren

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Giltig från 2023-02-13 kl. 10:00
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-20 kl. 09:14
Källa:Trafik Göteborg