Vägtrafik, pågående händelse

E45 från Torpabron S till Trafikplats Sjuntorpsmotet (97) båda riktningarna

Vägarbete · Vägunderhåll. Hastigheten sänks till 70 km/h under arbetes gång.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2023-02-13 kl. 08:36
Beräknas pågå till 2023-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-27 kl. 08:12
Källa:Trafik Göteborg