Vägtrafik, pågående händelse

E45 från Torpabron S till Trafikplats Sjuntorpsmotet (97) båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete. Skyddsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2023-02-13 kl. 08:36
Beräknas pågå till 2023-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-19 kl. 23:08
Källa:Trafik Göteborg