Gång- och cykeltrafik

Polstjärnegatan 9, Speciella projekt (TKs)

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2023-02-09 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-03-17 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-03 kl. 13:42
Källa:Göteborgs Stad