Vägtrafik, pågående händelse

Inlagsleden i Kungsbacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Renovering av belysning. Arbetet utförs mellan 09:00 - 15:00. Ett körfält avstängt och trafiken regleras med ljussignaler. Arbetsplatsen flyttas dagligen. Området mellan Onsalarondellen och österut till Inlagsrondellen

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-02-09 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2023-04-30 kl. 15:00

Uppdaterad:2023-02-09 kl. 07:18
Källa:Kungsbacka kommun