Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1030 Strömstad till Båleröd båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av cirkulationsplats. Trafik leds förbi på tillfällig väg

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-02-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-05-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-22 kl. 07:29
Källa:Trafik Göteborg