Vägtrafik, pågående händelse

Väg 168 från Ekelöv till Ytterby båda riktningarna

Vägarbete · Tillfällig infart till garage på grund av ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Giltig från 2023-02-07 kl. 12:05
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-25 kl. 09:55
Källa:Trafik Göteborg