Vägtrafik, pågående händelse

Väg 168 Ekelöv till Ytterby båda riktningarna

Vägarbete · Tillfällig infart till garage på grund av ledningsarbete

Giltig från 2023-02-07 kl. 12:05
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-22 kl. 07:29
Källa:Trafik Göteborg