Vägtrafik, pågående händelse

Väg 635 från Sennan till Oskarström båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: via väg 641, 644.

Giltig från 2023-02-06 kl. 08:54
Beräknas pågå till 2023-10-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-22 kl. 08:38
Källa:Trafik Göteborg