Vägtrafik, pågående händelse

Väg 161 från Ulseröd till Färjeläge Finnsbo båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.Skyddsfordon reglerar trafiken

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-12-07 kl. 11:30
Beräknas pågå till 2023-08-31 kl. 23:00

Uppdaterad:2023-03-20 kl. 08:33
Källa:Trafik Göteborg