Vägtrafik, pågående händelse

Väg 571 Minelundsvägen till S:t Jörgens park båda riktningarna

Vägarbete · Arbete vid korsning Lillhagsvägen.

Giltig från 2023-01-23 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-04-28 kl. 18:00

Uppdaterad:2023-03-27 kl. 08:37
Källa:Göteborgs Stad