Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2746 från Snippen till L Bjurum båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete i höjd med Rosendalen, arbetsfordon i vägområdet vissa tider.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-01-25 kl. 14:45
Beräknas pågå till 2023-02-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-30 kl. 15:58
Källa:Trafik Göteborg