Vägtrafik, pågående händelse

Väg 579 Abborasjön till Porsabygget båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Tryckning under vägen i Egernahult, begränsad framkomlighet

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-01-25 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-02-27 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-30 kl. 10:44
Källa:Trafik Göteborg