Vägtrafik, pågående händelse

Väg 751 från Färjeläge Fruvik till Kättorp båda riktningarna

Vägarbete · Förstärkningsarbete

Giltig från 2023-01-24 kl. 07:49
Beräknas pågå till 2025-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-02 kl. 11:19
Källa:Trafik Göteborg