Gång- och cykeltrafik

Mölndalsvägen 91, Speciella projekt (TKs)

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-01-23 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-04-30 kl. 22:00

Uppdaterad:2023-01-13 kl. 09:04
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret