Gång- och cykeltrafik

Hjalmar Brantingsgatan, Speciella projekt (TKs)

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-01-23 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-31 kl. 08:27
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret