Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1955 Sjövik till Östad båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Schaktarbete i slänt

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2023-01-19 kl. 09:07
Beräknas pågå till 2023-02-24 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-19 kl. 22:44
Källa:Trafik Göteborg