Vägtrafik, pågående händelse

Väg 150.01 Givagård till Torup Gamla Nissastigen båda riktningarna

Vägarbete · Nybyggnation av busstorg/gata.

Giltig från 2023-01-18 kl. 15:52
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-30 kl. 12:17
Källa:Trafik Göteborg