Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2889 Åängen till Bjärby båda riktningarna

Vägarbete · Arbete på VA bredvid vägen.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-01-18 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-03-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-19 kl. 22:40
Källa:Trafik Göteborg