Vägtrafik, pågående händelse

Hedekullevägen Avstängd GC-bana "Norr om Hedeäng" i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Gång-och cykelbana strax norr om motorstation Hedeäng avstängd med syfte att rusta upp stråket till en förbättrad gång- och cykelbana.

Omledningen blir via Flygfältsvägen och är något längre än befintlig grusstråk, så planera ytterligare tid för din framfart.


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-01-18 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 17:00

Uppdaterad:2023-01-17 kl. 13:28
Källa:Trollhättans stad