Vägtrafik, pågående händelse

Väg 574 Brunnsbomotet till Litteraturgatan båda riktningarna

Vägarbete · Brunnsarbete - schakt

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-01-16 kl. 07:45
Beräknas pågå till 2023-03-15 kl. 17:00

Uppdaterad:2023-01-17 kl. 09:45
Källa:Göteborgs Stad