Vägtrafik, pågående händelse

Väg 786 Cpl Bauhaus till Cpl Södra Torpmotet båda riktningarna

Vägarbete · Mätning/provtagning

Giltig från 2023-01-17 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-17 kl. 09:00
Källa:Trafik Göteborg