Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1619 Ubbhults kapell till Flygsnäs båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-12-02 kl. 09:37
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 07:38
Källa:Trafik Göteborg