Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2194 Äng till Sund båda riktningarna

Vägarbete · 1 körfält öppet för växelvis trafik som regleras med trafikljus

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-01-09 kl. 10:30
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-17 kl. 16:27
Källa:Trafik Göteborg