Vägtrafik, pågående händelse

Kungsportsvägen TUNG TRAFIK - VÄLJ E45 i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · I samband med byggnation av Hjulkvarnelundsvägen och dess förbindning till Kungsportrondellen, påverkas framkomligheten.
Detta gäller främst längre och bredare fordon utmed Kungsportsvägen till Kungsportsrondellen, i höjd med Folkets park. Det går att passera/ möta andra fordon med försiktighet och lägre hastighet.

Bättre alternativ för tung trafik: välj E45 från Stallbackavägen.

Giltig från 2023-01-13 kl. 08:26
Beräknas pågå till 2023-02-17 kl. 17:00

Uppdaterad:2023-01-13 kl. 08:46
Källa:Trollhättans stad