Vägtrafik, pågående händelse

Kungsportsrondellen rikning mot Kungsportsvägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Begränsad framkomlighet, ifrån Kungsportsrondellen mot Kungsportvägen, men anledning av nybyggnation av Hjulkvarnelundsvägen. Trångt på platsen vid möte med större/tyngre fordon.

Välj Tunhemsvägen mot E45.

Giltig från 2023-01-10 kl. 13:51
Beräknas pågå till 2023-02-17 kl. 17:00

Uppdaterad:2023-01-10 kl. 13:55
Källa:Trollhättans stad