Vägtrafik, pågående händelse

Väg 643 Vrenninge till Plönninge båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete. Rasering av luftledningar.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Giltig från 2023-01-03 kl. 09:42
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-24 kl. 08:01
Källa:Trafik Göteborg