Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1186 Smögen till Smögen båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete.

Giltig från 2023-01-02 kl. 09:16
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-23 kl. 08:35
Källa:Trafik Göteborg