Vägtrafik, pågående händelse

E20 Gunnarsgården till Västergården båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation E20 Ribbingsberg till Eling. Brobyggnation och breddning av väg

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2021-06-29 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-30 kl. 13:46
Källa:Trafik Göteborg