Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2566 Häljestena till Tun skola båda riktningarna

Vägarbete · Förstärkningsarbete

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Giltig från 2022-12-20 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-04-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-31 kl. 09:03
Källa:Trafik Göteborg