Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2183 Ed Vildmarksporten till Rörviken båda riktningarna

Vägarbete · Bärighetshöjande åtgärder på sträckan. Trafiken regleras med lots och trafikljusreglering.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-12-12 kl. 15:19
Beräknas pågå till 2024-07-19 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-05-06 kl. 15:26
Källa:Trafik Göteborg