Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2183 Ed Vildmarksporten till Rörviken båda riktningarna

Vägarbete · Utförande av bärighetshöjande åtgärder på sträckan. Avvattningsåtgärder och breddning av väg. Trafikljusreglerad

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-12-12 kl. 15:19
Beräknas pågå till 2024-07-19 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-20 kl. 16:34
Källa:Trafik Göteborg