Vägtrafik, pågående händelse

Väg 638 Hertered till Simlångsdalen, Boberg båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete. Förläggning av kabel

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-12-06 kl. 13:05
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-17 kl. 10:07
Källa:Trafik Göteborg